Friday, May 11, 2012

Lebih baik daripada apa yang engkau kehendaki

Allah tahu tentang dirimu lebih daripada engkau sendiri. Maka Allah telah menetapkan untukmu LEBIH BAIK daripada apa yang engkau kehendaki.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...